Услови коришћења

ОПШТИ УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ВЕБСАЈТА “SLIKESRBIJE.RS“ МАРКЕР ЦРМ-а

Овим Општим условима коришћења вебсајта “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ-а (у даљем тексту: Општи услови) утврђују се услови приступа и коришћења софтвера “SLIKESRBIJE.RS“  Маркер ЦРМ-а (у даљем тексту: Услуга или SLIKESRBIJE.RS wеb).

Прихватањем ових Општих услова, Корисник је сагласан са следећим:

I УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА УСЛУГЕ

 1. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ задржава сва права на и у вези са Услугом, као што су, али не ограничавајући се на, име, било које ауторско и сродно право, право интелектуалне својине и др., без ограничења и то на целокупни садржај.
 2. Кориснику се гарантује право коришћења, што подразумева лимитирану, неискључиву, непреносиву, бесплатну лиценцу за приступ Услузи, искључиво за личну употребу у складу са овим Општим условима.
 3. Било која права која нису експлицитно дата Кориснику на основу ових Општих услова припадају Маркер ЦРМ-у.
 4. Корисник нема право да предузме било какву активност која му није омогућена у складу са овим Општим условима, као што је, али не ограничавајући се на:

– копирање, репродуковање, измена, или на било који други начин креиран деривативни рад вебсајта “SLIKESRBIJE.RS“, или реверсни инжењеринг, рашчлањивање, декомпилацију и слично;

– измена и/или уклањање било које идентификације, ауторског права, жига или власничких ознака “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ-а и/или Услуге;

– извоз и/или ре-извоз Услуге, директно или индиректно, који је у супротности са било којим позитивно правним прописом.

 1. Корисник је искључиво одговоран за коришћење Услуге, или за било коју употребу Услуге преко сопственог профила.
 2. При коришћењу Услуге, изричито је забрањено следеће:

– било која активност која је штетна, забрањена позитивно правним прописима, порнографска, непристојна на било који начин, увредљива, узнемиравајућа, производи мржњу, или недопустива на било који начин који се може сматрати недостојним или непожељним;

– било која активност која може повредити или нарушити права трећег лица по питању интелектуалне својине, приватности података, публицитета или других права;

– слање нежељених порука или неовлашћено оглашавање, промотивне или комерцијалне комуникације, као што су спам или обављање трговачке делатности и/или продаје, без претходног писменог одобрења Маркер ЦРМ-а као што су нпр. такмичења, наградне игре, бартер, оглашавање, промотивне понуде или пирамидалне шеме;

– пренос малициозног или неовлашћеног софтвера;

– имитација или лажно представљање корисника на било која начин;

– дељење са трећим лицима свог корисничког имена, лозинке, или било ког приступа контролним информацијама које обезбеђују приступ или коришћење Услуге;

– било која активност која може ометати или прекинути рад Услуге;

– прикупљање било којих личних идентификационих информација на Услузи;

– чињење било које сличне радње као горе поменуте која је забрањена у складу са законским прописима и другим правним актима.

 1. Маркер ЦРМ има власништво над или лиценцира садржај Услуге, укључујући софтвер, текст, видео/аудио садржај, трговачке ознаке, логое или бренд елементе у оквиру Услуге.
 2. Корисник може да претражује Услугу и приступа/гледа садржај без регистровања, али било какву интеракцију са Услугом или другим корисницима Услуге може обавити искључиво уколико се региструје.
 3. Уколико жели да поставља своје садржаје у било којој форми, Корисник је у обавези да се региструје за Услугу и одабере корисничко име (User ID). У супротном, сматра се да је Корисник прекршио одредбе ових Општих услова, што може довести до моменталног престанка корисничког налога.
 4. Поред обавеза предвиђених овим Општим условима, Кориснику се забрањује:

– да користи као User ID назив који је предмет права било које особе а да није Корисник, без претходне адекватне ауторизације те особе;

– да користи као User ID назив који је увредљив, вулгаран или недостојан.

“SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ задржава право да одбије регистрацију или поништи User ID, по сопственој процени. Корисник је искључиво одговоран за све активности које се догоде на корисничком налогу. Кориснику није допуштено да користи туђи кориснички налог без претходне сагласности другог корисника. Корисник је у обавези да без одлагања обавести “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ у писаној форми у случају било какве неауторизоване активности и коришћења сопственог корисничког налога или туђег налога која је у вези са кршењем правила сигурности, а у вези са којима Корисник има сазнања.

 1. Услуга омогућава Кориснику да креира, поставља или дели садржај користећи Услугу (у даљем тексту: User Content), као што је објављивање, постављање, креирање или снимање коментара, видео записа, фотографија или другог садржаја. Корисник је власник сопственог User Content-а. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ има ауторска права на део садржаја (текстови, фотографије, аудио и видео материјал, базе података, програмерски код), као и дозволу за објављивање осталог садржаја од стране аутора. Неовлашћено коришћење било ког дела User Content-а, без дозволе власника ауторских права, сматра се кршењем тих права и подложно је тужби. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ може ревидирати ове Услове било када, ажурирањем овог документа. Одређене одредбе ових Услова могу се заменити изричито наведеним правним обавештењима и условима доступним на одређеним страницама ове локације.

Корисник гарантује “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ-у неискључиву, трајну, неопозиву, бесплатну, у потпуности плаћену, преносиву, територијално неограничену лиценцу, укључујући и могућност сублиценцирања, да користи, објављује, измени, репродукује, дистрибуира, припрема изведене радове, приказује, изводи или на други начин у потпуности експлоатише User Content у вези са Услугом и пословањем “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ-а (укључујући и правне следбенике и асигнаторе), што подразумева без ограничења и право на промоцију и редистрибуцију дела или у целости Услуге на било ком медију или преко медијских канала (укључујући без ограничења и wеб сите-ове трећих лица).

Корисник изричито гарантује:

– да поседује сва права за User Content или, алтернативно, да поседује права да пренесе на “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ сва права наведена у тачки 11. ових Општих услова;

– да је платио, и наставља да плаћа у случају потребе, у потпуности све накнаде или другу врсту плаћања која могу бити везана за коришћење User Content-а, и

– да User Content не крши било које применљиви закон, правило, пропис, као ни било коју обавезу дефинисану овим Општим условима.

“SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ није одговоран за User Content, нити има обавезу да врши мониторинг Услуге или било ког поднеска или пост-а Корисника и сл. и има право да:

а) одбије да прихвати или пренесе User Content,

б) уклони или блокира било који User Content у оквиру Услуге, из било ког разлога, без претходног обавештавања Корисника.

 1. Корисник изричито изјављује да је упознат и да је сагласан да се одређени делови у оквиру Услуге користе за оглашавање и стицање прихода од оглашавања, и да се могу приказивати огласне и промотивне поруке, као и да “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ може постављати овакве поруке у оквиру Услуге или на, или у вези са User Content-ом по сопственом избору и нахођењу.
 2. Приликом коришћења Услуге, Корисник може примати садржај или сервисе који се обезбеђују кроз или у вези са Услугом, од стране особа или привредних друштава, предузетника и слично које нису у вези са “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ, укључујући без ограничења, податке, линкове, чланке, графичке или видео поруке, текстуалне поруке, софтвер, музичке, звучне, графичке или друге материјале или сервисе. Корисник изричито потврђује и сагласан је да је за садржај или сервис трећих лица у потпуности одговорно лице која је наведено произвело, обезбедило, испоручило, понудило, продало, промовисало, спонзорисало или оглашавало такав садржај или сервисе. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ за наведено не сноси никакву одговорност.
 3. Услуга Кориснику омогућава да комуницира или приступа wеб сите-овима трећих лица. Уколико Корисник приступа сајтовима трећих лица, то искључиво чини на сопствену одговорност и ризик. Сајтови трећих лица нису под контролом “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ и Корисник изричито изјављује да неће “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ сматрати одговорним за било који садржај, функционалност, тачност, законитост или било који други аспект ових wеб сите-ова. Корисник је упознат и прихвата да “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ неће сматрати одговорним, директно или индиректно, за било коју штету или губитак проузроковану у вези са коришћењем/употребом и ослањањем на поузданост таквог садржаја, сервиса или производа који је доступан на или кроз wеб сите-ове трећих лица.
 4. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ и/или други корисници могу копирати, штампати или јавно објављивати доступан User Content ван Услуге без ограничења. Уколико Корисник у неком моменту јаван User Content означи као “приватни”, “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ ће престати са даљом дистрибуцијом таквог User Content-а ван Услуге, чим се створе реални услови за наведено.
 5. По добијању адекватног обавештења, User Content или други садржај који крши ауторска и/или сродна права и права интелектуалне својине, ће бити уклоњен. Налози или поновљене повреде права ће бити угашени.
 6. Информације које “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ прикупља од Корисника у техничком смислу, а у вези са употребом Услуге од стране Корисника, ће бити прикупљене, чуване, употребљене и дељене од стране “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ у складу са овим Општим условима.
 7. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ задржава право да повремено онемогући, промени, или у потпуности престане, трајно или привремено, да пружа Услугу (или било који њен део), са или без претходног обавештавања. Додатно, “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ може прекинути приступ делу или целој Услузи Кориснику у свако доба, са или без разлога, са или без претходног обавештавања, са тренутним ефектом, које може резултирати одузимањем или потпуним уништењем свих информација везаних за кориснички налог.

II ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Овим одељком дефинише се начин примања, сакупљаја и коришћења информација у вези са “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ, и осталим производима и сервисима на “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ страницама.

 1. Када Корисник приступи “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ, биће замољен да изврши регистрацију:
 2. Као што је дефинисано Условима коришћења Услуге, Корисник је искључиво одговоран за све информације и целокупан садржај који се објави од стране Корисника на или кроз “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ. Корисник изричито изјављује и прихвата да, уколико самостално објави било коју личну информацију (нпр. име, е-маил адресу, број телефона и сл.), је наведена информација јавно доступна и може бити прикупљена и коришћена од стране свих других корисника. Оваква радња може проузроковати пријем нежељених порука од стране трећих лица, које су ван контроле “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ. С обзиром да не постоји контрола над корисницима и посетиоцима “SLIKESRBIJE.RS“, Маркер ЦРМ не сноси никакву одговорност за прикупљање и коришћење информација које Корисник поставља или открива кроз User Content. Овај одељак не дефинише откривање информација на описани начин. Имајући у виду наведено, препорука је да Корисник не објављује нити открива на било који начин Личне информације за које сматра да треба да буду тајне.
 3. Путем “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ се не прикупљају, са намером нити свесно, лични подаци и информације од малолетних лица. У случају да се добије информација о томе да су на системима “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ прикупљени лични подаци о малолетном лицу, извршиће се брисање података из базе. Имајући у виду наведено, препорука је да малолетна лица од својих родитеља/старатеља добију одобрење пре слања било каквих личних информација о себи било коме преко глобалне информатичке мреже (Интернета).
 4. Сервери “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ могу аутоматски прикупити податке о Интернет адреси Корисника у моменту када Корисник приступи сајту Слике Србије. Ова информација (Internet Protocol adress/ИП адреса), је број који се аутоматски додељује уређају Корисника од стране Интернет сервис провајдера преко ког Корисник приступа Интернету. Кад год Корисник захтева садржај са “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ, сервер “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ може логовати Корисничку ИП адресу, и уколико је могуће, назив домена Корисника. ИП адреса Корисника се користи да помогне у идентификацији Корисника и да прикупи демографске податке о свим корисницима уопште, али не укључује личне податке о идентификацији Корисника. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ ни у ком случају не повезује било коју Личну информацију, укључујући и е-маил адресу, са агрегираним подацима о корисницима.
 5. Ни у ком случају се од стране “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ не врши откривање било које Личне информације трећим лицима, укључујући и уступање, продају, дељење и слично, осим у случају ако је наведено неопходно због:

– примене позитивно правних прописа;

– заштите сопствених права и имовине (укључујући и примену закључених уговора);

– у хитним случајевима, у циљу заштите личне сигурности Корисника сервиса “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ или јавности.

 1. У случају спровођења анкета о задовољству Корисника и његовом искуству, Кориснику ће бити упућен захтев о наведеном, а у циљу мерења квалитета и побољшања. Корисник није у обавези ни на који начин да обезбеди ову врсту података и узме учешће у наведеној активности.
 2. Путем “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ се Кориснику могу слати обавештења у случају да је други корисник покушао да га контактира. Такође, обавештења се могу слати Кориснику и у случају да иста имају за предмет новости о софтверу, новим производима или сличне информације.
 3. Лична информација о Кориснику се може открити у случају да се утврди да је неопходно спровести одлуку донету по основу позитивно правних прописа, или по другим питањима од јавног значаја.
 4. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ ће настојати да предузима све разумне мере у циљу заштите Личне информације од злоупотребе, губитка или неауторизованог приступа. Ипак, треба имати у виду да ниједан метод трансмисије преко Интернета или метод електронског чувања података није 100% сигуран, те се не може гарантовати да Лични подаци неће бити предмет неауторизованог приступа, чак и у случају предузимања свих неопходних метода заштите.

III КОНКУРСИ И НАГРАДНЕ ИГРЕ

 1. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ, по сопственом избору, може организовати Наградне игре и Конкурсе, а уколико Корисник жели, биће у могућности да учествује у Наградној игри или Конкурсу. Учествовањем у Наградној игри или конкурсу, Корисник прихвата да Услове појединачне Наградне игре или Конкурса коју буде организовао “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ с времена на време може организовати доделу поклона, а услови доделе поклона Корисницима биће посебно дефинисани по потреби и приложени овим Општим условима као њихов саставни део.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 1. У максималној мери дозвољеној позитивно правним прописима, Услуга је обезбеђена “каква јесте” и “каква је доступна” без техничке подршке или представљања или гаранције било које врсте, било експлицитне или имплицитне, укључујући, без ограничења, гаранције и комерцијалне погодности које се подразумевају, погодности за одређену намену, наслов и неповредивост, и било какве гаранције које могу настати од тока рада, препродаје или трговине. Корисник је изричито сагласан да у максималној мери дозвољеној позитивно правним прописима, “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ није одговоран за било који губитак или штету које настају у вези са коришћењем Услуге, коришћење Услуге од стране Корисника, укључујући без ограничења, губитак или одговорност која настаје или произилази из или у вези са: а) сукобом софтвера, у вези са софтвером Услуге; б) повредом права трећих лица од стране Корисника; ц) неиспоручивањем података, погрешног испоручивања података или неауторизованог приступа испоруци података; д) дефектима или вирусима у софтверу или садржају, као и дистрибуцији дефеката или вируса кроз софтвер или садржај; е) употребом или злоупотребом личног уређаја Корисника или софтверских апликација које су на уређају Корисника; или ф) недоступношћу сите-а или Услуге. Једини правни лек за наведене случајеве, јесте престанак коришћења Услуге.
 2. У максималној мери дозвољеној позитивно правним прописима, “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ није одговоран Кориснику за било коју индиректну, ненамерну, последичну, посебну штету или губитак или изгубљену добит која произилази из или је у вези са Услугом или овим Општим условима.
 3. Корисник је изричито сагласан да ослободи, обештети, брани и заштити “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ, повезана лица “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ од и против било каквих и свих губитака, обавеза, потраживања (укључујући и потраживања без судских пресуда или донешених злонамерно), захтева, штета или трошкова, узрока радњи, спорова, поступака, пресуда, награда, извршења и заложних права, укључујући таксе и разумне трошкове адвоката који се односе на или проистичу из употребе и коришћења Услуге од стране Корисника, корисничког садржаја, или кршења ових Општих услова од стране Корисника.
 4. За било какве додатне информације, захтеве, сва питања и недоумице у вези са коришћењем Услуге Корисник се може обратити тиму “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ слањем електронске поште на адресуsupport@slikesrbije.rs.
 5. У случају да се било која одредба ових Општих услова од стране надлежног органа прогласи неважећом или неприменљивом, иста ће се заменити важећом и применљивом одредбом која највише одговара, по смислу и сврси, оригиналној одредби, а остатак одредби Општих услова ће остати у потпуности на снази. Ако се неприменљива одредба не може заменити другом одредбом, иста неће утицати на валидност и применљивост осталих одредби ових Општих услова.
 6. Корисник не може уступити, пренети било које право и обавезу по овим Општим условима на треће лице, без претходне писане сагласности “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ.
 7. “SLIKESRBIJE.RS“ Маркер ЦРМ има право да у складу са променом важећих прописа и својом пословном политиком врши измене и допуне ових Општих услова.
 8. Ови Општи услови су сачињени и тумаче се у складу са законима Републике Србије.
 9. У случају спора који проистекне из или у вези са овим Општим условима, исти ће бити решаван пред стварно надлежним судом у Београду, Република Србија.
 10. Ови Општи услови ступају на снагу даном објављивања на вебсајту www.”SLIKESRBIJE.RS“.

ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА

У неприхватљив садржај на www.slikesrbije.rs спада:

 • дискриминација по било ком основу, а нарочито по националном пореклу или идентитету, вероисповести, инвалидитету (психичком или физичком), старости, полу, сексуалној оријентацији, раси или етничком пореклу, боји коже, политичком или другом уверењу, имовинском стању, култури, језику.
 • скарадан садржај, укључујуци порнографске, перверзне и педофилске садржаје и линкове ка њима
 • постављање еротских слика
 • вулгарно и непримерено изражавање
 • вређање, омаловажавање, говор мржње и сваки вид очигледне провокације
 • клевете, претње, узнемиравање и прогањање
 • промоција или омаловажавање било каквих организација, политичких партија, њихових лидера или члановa
 • пропагирање или омаловажавање политичких идеја и ставова
 • изругивање над јавним личностима, некадашњим и актуелним политичарима, глумцима, новинарима, певачима, спортистима и сл.
 • садржај уперен против било које организације или особе (јавне, приватне, угрожене или мањинске)
 • обелодањивање поверљивих, личних или финансијских података (нпр. бројева платних картица, матичних бројева, бројева личних карата, возачких дозвола…), као и лозинки других корисника, њихових корисничких имена, бројева телефона, адреса и е-адреса
 • подстицање свађе
 • одговарање на увреде истом мером
 • бесмислен, нејасан садржај и садржај који је сам себи сврха
 • садржај који нема никакве везе са концептом и темом сајта
 • посредно или непосредно позивање на насиље, криминална и кажњива дела, или подржавање таквих и сличних дела
 • посредно или непосредно прозивање и обраћање администарторима www.slikesrbije.rs и њихово ометање да врше своју основну функцију, односно задатак.
 • промоција нацизма, фашизма, секташтва и истицање њихових обележја
 • промоција сајтова, прозвода или садржаја који омогућавају илегалан приступ или модификацију софтвера, сервера, сајтова, мобилних телефона или система, односно уређаја који нуде садржаје
 • линковање ка другим сајтовима у смислу њихове промоције без претходно добијене дозволе од стране SLIKESRBIJE.RS Маркер ЦРМ
 • промоција зарада у виду ланаца среће, пирамидалних и других сличних система
 • промоција и постављање садржаја који се могу схватити као промоција цигара, цигарета, алкохолних пића и било које врсте природних и хемијских опијата
 • вишеструко постављање порука/коментара исте или семантички сличне садржине
 • подстицање илегалних активности или расизма, укључујуци инструкције и дискусије о томе
 • викање (коришћење великих слова у контексту претње, викања...)
 • коришћење назива, надимака и потписа са расном, верском, сексуалном, педофилском или другом сличном конотацијом
 • коришћење надимака или потписа и постављање садржаја који, у деловима или целини, алудирају или позивају, посредно или непосредно, на дестабилизовање или рушење уставног поретка

Кршење горе наведених правила повлачи санкционисање корисника и то:

 • брисањем појединих или свих његових порука/коментара и осталог садржаја
 • забраном приступа на одређено или неодређено време

У Београду, 30. 11. 2018. године

Пратите нас на друштвеним мрежама: